KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

Podstawa prawna :
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PS-Sanpol Pietrzak Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Tapicerskiej 12, KRS 0000019779, REGON 011814961,
NIP 5221068973

2. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z nami listownie na dres siedziby, telefonicznie 22 846-41-68, lub e-mail biuro@ps-sanpol.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu tworzenia strategii marketingowej usług oferowanych przez PS-Sanpol, jak też do realizacji zawartej umowy na prowadzenie prac której Państwo są stroną, w celu realizacji obowiązku prawnego.


4. Dane osobowe Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

5. Państwa dane będą przechowywane do czasu zakończenia czynności wynikających z zawartej umowy

6. Państwa Dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji
i profilowaniu.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( dawniej GIODO), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.