Zakład Instalacyjny  Wod-Kan , C.O. i Wentylacje   „ Sanpol ” – mgr. inż. Robert Sędek  istnieje  od 1983 r , a będący kontynuacją od 2001 r.  PS-Sanpol Sędek i Pietrzak  Spółka Jawna zatrudnia 22  pracowników (  monterów  instalacji ) oraz 5   osób z wyższym wykształceniem technicznym o kierunku inżynierii sanitarnej

Roczne obroty firmy przekraczają 5 mln zł.

Wykonujemy  prace w następującym zakresie :


  • wewnętrzne instalacje ,wodne, kanalizacyjne, wentylacyjne ,  kominowe i centralnego ogrzewania

  • zewnętrzne instalacje i sieci wodociągowe, kanalizacyjne  i ciepłownicze, wraz z dokonywaniem uzgodnień i uzyskiwaniem wymaganych zezwoleń

  • kotłownie  małych, średnich i dużych mocy na wszelkie rodzaje paliw

  • instalacje klimatyzacyjne instalacje gazowe wewnętrzne i zewnętrzne

  • instalacje paliwowe, wentylacyjne i odprowadzenia spalin dla agregatów prądotwórczych .

  • instalacje hydrantowe


Wykonujemy prace dla budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego oraz dla obiektów przemysłowych

Posiadając dobrze wyszkoloną kadrę gwarantujemy wysoką jakość i terminowość wykonywanych przez nas prac.

Licząc na przyszłą owocną współpracę pozostajemy z poważaniem .